اشارات فرهنگی

درباره دین | فرهنگ | ارتباطات

فرهنگ ما اسلامی است یا ایرانی؟

آیا عبارت «فرهنگ اسلامی - ایرانی» صحیح است؟

آیا این عبارت، استمرار اندیشه ملی گرایان نیست؟

 

خیر؛ ما شیعه ایرانی داریم، شیعه پاکستانی داریم، شیعه لبنانی داریم، شیعه آمریکایی داریم، شیعه ...

همه شیعه ایم، اما با مدل های مختلف، در اصول یکسانیم اما در روش های اجرای آن اصول گاهی متفاوت

این روش ها، آنجاهایی که مذهب مشخص نکرده، بستگی به فرهنگ ملی هر فردی تفاوت می کند

مثلا اصل رعایت حجاب؛ روش های اجرای این اصل متفاوت است: شیعه ایرانی چادر به سر می کند، شیعه عراقی پوشیه می زند و شیعه آمریکایی روسری به سر می کند (مثال است)

همه شیعه ایم، همه در اصول هم عقیده ایم، اما روش اجرای آن اصول، اگر از طرف شارع اعلام نشده باشد، متفاوت است

بنابراین فرهنگ ما اسلامی است، اما ایرانی هم هست

اسلامی است در اصول و برخی روش های اجرای آن اصول، ایرانی است در آن روش هایی که مذهب آن را به اختیار خودمان گذاشته است

بنابراین فرهنگ ما اسلامی - ایرانی است.

 

  
نویسنده : مجید مبینی ; ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱