اشارات فرهنگی

درباره دین | فرهنگ | ارتباطات

بعد از دنیا

تصور ما این است که «بعد» از دنیا، عالم برزخ است و «بعد» از برزخ، عالم قیامت

ولی اگر بدانیم که زمان داشتن و مفاهیمی مثل قبل و بعد، از قوانین عالم دنیا (یا عالم ماده) است و در عالم برزخ و قیامت، زمان وجود ندارد، این تصور به هم می ریزد

برزخ (یا عالم مثال) بعد از دنیا نیست،

و قیامت (یا عالم عقل) هم بعد از برزخ نیست

بلکه برزخ ماورای دنیا است و قیامت ماورای برزخ

یعنی الان که من در دنیا هستم در برزخ هم جسم برزخی من هست

برزخ بعد از دنیا نیست، ماورای دنیا است

آنهایی که چشم برزخی دارند، فراتر از دنیا را می بینند، جسم های برزخی ما را می بینند.

  
نویسنده : مجید مبینی ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۸