اشارات فرهنگی

درباره دین | فرهنگ | ارتباطات

گزارش سازمان ملل؛ معیار یا انحراف از معیار؟

«گزارش های سازمان های بین المللی در خصوص مشارکت و نقش زنان ایرانی در امر توسعه نشان می دهد که در سالهای اخیر این موضوع روند روبه رشدی داشته که امیدواریم با حمایت مسئولین و تلاش جامعه زنان، شاهد رشد در این زمینه باشیم.»

سخنان معاون اول رئیس جمهور ناظر به گزارش سازمان ملل درباره نابرابری زن و مرد در ایران است.

معیار غربی ها در برابری یا نابرابری زن و مرد، با آموزه های دینی ما تفاوت های فاحشی دارد؛ برای مثال، از نظر ما تربیت فرزند یکی از رسالت های زن محسوب می شود، اما در نگاه غربی ها اشتغال زن یک اولویت است، بنابراین نمی توان پیشرفت یا عدم پیشرفت خود را با گزارش های این سازمان ها سنجید.

  
نویسنده : مجید مبینی ; ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱