اشارات فرهنگی

درباره دین | فرهنگ | ارتباطات

سواد فقهی علمای وهابی چقدر است؟

«ابن عثیمین» - که 12 سال پیش مرد - یکی از کسانی بود که فتوا به قتل زنان و کودکان غیروهابی داده بود.طبق همین فتوا است که می بینید در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان بمب گذاری می کنند.

فکر می کنید استدلال این عالم وهابی برای صدور فتوای قتل عام و کشتار به نام دین و دیانت چه بوده است؟

محمد بن صالح العثیمین

حسن بن فرحان المالکی، که قبلا وهابی بوده و اکنون از وهابیت توبه کرده است، در صفحه فیس بوکش می نویسد:

«ابن عثیمین برای صدور فتوای قتل زنان و کودکان به این آیه استدلال کرده است: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم (هر کس به شما ظلمی کرد پس شما هم به همان شکل به او جزا دهید)» یعنی چون آنها زن و کودک ما را می کشند پس ما هم باید بکشیم.

حسن بن فرحان المالکی در نقداین استدلال ضعیف او می نویسد: «آیه عام است و ما دلیل خاص داریم که نباید بی گناه را کشت و عام با خاص تخصیص می خورد.»

پی نوشت:

در سایت بن عثیمین سخنرانی او در بوستون آمریکا هم هست!

قتلی که در انگلیس اتفاق افتاد و دو آفریقایی یک نظامی انگلیس را با قمه کشتند، اگر وهابی بوده باشند، می تواند مستند به همین فتوا باشد.

  
نویسنده : مجید مبینی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٦