اشارات فرهنگی

درباره دین | فرهنگ | ارتباطات

تذکری به آقای غرضی: ابومسلم مسلم نبود

آقای غرضی در مناظره فرهنگی 8 نفره، از ابومسلم خراسانی تجلیل کردند. چند سال قبل استاد رسول جعفریان درباره او نکاتی را تذکر دادند:

1. ابومسلم خراسانی هیچ گاه یک ایرانی وطن دوست نبود و تنها عاملی در دست شماری از قبایل عربی خراسان بود که دوست داشتند امویان سرنگون شده و حکومت دست شاخه دیگری قرار گیرد. در این ماجرا از ایرانیان به عنوان ابزار استفاده شد و بس.

2. ابومسلم هیچ گاه یک شیعه علوی نبود، بلکه شیعه عباسی بود که به امامان معصوم خیانت ورزید و جانب عباسیان را گرفت، عباسیانی که اندکی بعد پس از تسلط بر امور هم او را کشتند و هم امامان معصوم را.

3.ابومسلم در آدم کشی نیز فردی حرفه ای بود و بر اساس منابع متقن تاریخی شمار زیادی از مردم خراسان و نواحی دیگر را کشت. او قیام شیعی شریک بن شیخ را هم سرکوب کرده وی و یارانش را به قتل رساند.

  
نویسنده : مجید مبینی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٥
تگ ها : و غیره