آقای مطیعی! مطیع ولایت باشیم!

اخیرا کلیپی از مداح خوب کشورمان آقای میثم مطیعی منتشر شده است که داعشی ها را تهدید می کند: «شیعه ابوسفیان ...» که اگر دستمان به شما برسد بلایی به سرتان می آوریم که نگو!

امیدوارم و از خدا می خواهم که این کلیپ را هیچ کدام از داعشی ها نبینند. با دیدن این کلیپ آنها با خود می گویند پس شیعیان مستحق این نوع کشتارها هستند چون اگر دستشان به ما برسد بدتر از این را بر سر ما می آورند.

آقای مطیعی! مرام شیعیان هیچ وقت این نبوده و نیست که مثل قوم وحشی به جان دشمن بیافتند.

نامه امیرمومنان(ع) را یکبار دیگر بخوانیم:

جنگ را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند، زیرا سپاس خداوندی را که حجت با شماست، و آغازگر جنگ نبودن تا آنکه دشمن به جنگ روی آورد، حجت دیگر بر حقانیت شما خواهد بود، اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده مکشید، و آن را که دفاع نمی تواند آسیب نرسانید، و مجروحان را نکشید، زنان را با آزار دادن تحریک نکنید هرچند آبروی شما را بریزند، یا امیران شما را دشنام دهند، که آنان کم توانند، در روزگاری که زنان مشرک بودند مامور بودیم دست از آزارشان برداریم، و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوب دستی به زنی حمله می کرد، او و فرزندانش را سرزنش می کردند.

آقای مطیعی! ما هیچ وقت به داعشی ها آن گونه که شما گفته اید حمله نمی کنیم، ضمن اینکه عموم سپاهیان داعش «نادان» و فریب خورده هستند نه «دشمن»، دشمن در تل آویو است، داعشی ها همانند خوارج هستند که امیرمومنان(ع) فقط با صحبت کردن، اکثر آنها را هدایت کردند.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید