چرا وهابیت خواهد مرد؟

شهید مرتضی مطهری می گوید:

«من برخلاف بسیاری از افراد که از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود، با همه علاقه و اعتقادی که به دین دارم به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دلم خوشحال می شوم، زیرا معتقدم که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده با نیرومندی و سرافرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است، خاصیت حقیقت چنین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک می کند.» (نظام حقوق زن در اسلام، ص23)

هر گروهی که به جای گفتگو، دست به خشونت بزند، قاعدتا از منطق محکمی برخوردار نیست

هر گروهی که از شنیدن صدای مخالف آن هم در مجموعه های علمی، خشمگین شود، طبیعتا پاسخ مناسبی ندارد

حال منطق وهابیت چسیت؟ کشتن وحشیانه حجت الاسلام عبدالله دهدوه (امام جماعت بروکسل بلژیک)، کشتن وحشیانه شیخ حسن شحاته (از رهبران شیعه مصر)، مسموم کردن شهید سعید چندانی و ...

قاعدتا چنین منطقی در درازمدت نخواهد ماند و اندیشه باطل، در گذر زمان از بین خواهد رفت

پیش بینی شکست کمونیسم و محو اسرائیل از سوی امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب، مبتنی بر این اصل قرآنی است که: «جاء الحق و زهق الباطل».

این یک قاعده است: باطل خواهد مرد

و نشانه باطل بودن یک تفکر، نداشتن استدلال منطقی و دست زدن به حذف فیزیکی مخالف است.

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
محمدمهدى

باسمه تعالى فرمايش شهيد مطهرى در زمان خود مثل ساير فرمايشات ايشان بى بديل است وقابل احترام ولى در دنياى ارتباطات واينترنت و....كه عاشق فيس بوك وفست فود هستند متوجه شبه وعمق مطلب وسند وكاربرى ان و....نميشوند ودنيا شبهات براى خود مكتبى خاص وپرطرفدار شده ونميتوان خوش بين بودو..... وحتما تكليف زاست واتفاقا سياسى هم هست وهابيت هم اكنون هم مرده است بشرط فهميدن اسلام سياسى ومرزهاى ان ووظايف ماو..... الان درست روزهاى مرگ انهاست چون در اربعين وكربلا امسال صداى مرگ انها شنيده شد ولى چه كنيم كه عده اى اتفاقا مسلمان واتفاقا از علماءو....درصدداحياء انهاهستند و....واتفاقادرصدد مذاكره و....وتوافقات انچنانى هستندو.... باز هم سياسى شد و....ببخشيد

محمدمهدى

باسمه تعالى اين هم نتيجه بحث ومجادله بالاخره ايه ى تكفير وخط كشى و مرزبندى پيدا شد يكى طرفدار مطهرى وامام ورهبرى وديگري مخالف انها و..... من قال وما قال مخلوط شدو.....همان روش متداول در منازعات به اصطلاح سياسى!؟!؟ بالاخره اين هم را ميانبر است وبجاى راه حل پيدا كردن وجواب مساله دادن راه به حواشى ميبرد وحاشيه ها معمولا جذاب تر ازمتن هستند اتفاقا در اين چند ساله كه اسلام وتفكر دينى وارد مباحث اصلى نظام سلطه شده ومنافع وبساط درست كردن انها را نشانه گرفته از ترفندهاى معمول ومفيد سياست بازان حرفه اى وحقه بازيهاى انها همين كشاندن مباحث از متن به حاشيه است ودر حواشى البته انها استادند كه مغلطه كنند و...بگذريم وزن وجايگاه استاد شهيد مطهرى وحضرت امام(ره) ومقام رهبرى نزد ما وانقلاب واسلام وتاريخ محفوظ است والان در اينجا محل بحث ما نيست ولى شبه وتشكيلاتى كه براى ان درست شده وقصد دارند اسلام را عاجز ازپاسخگويي بدانند وحرفهاى جايگزين اسلام را مطرح كنند است واتفاقا از بلندگوهاى شيعه واز زبان عالمان دينى و.....