فلسفه اسرائیل!

شعار مرگ بر اسرائیل به تنهایی نمی تواند اسرائیل را بمیراند

علت بقای اسرائیل، صرف نظر از حمایت های سیاسی و نظامی آمریکا و به تبع آن کشورهای اروپایی، فلسفه ای است که برای وجودش یافته یا بافته است

آنها کتاب ها و مقالات متعددی نوشته اند که چرا وجود کشور اسرائیل لازم است، چرا فلسطین سرزمین آنها است، چرا حق دارند که ساکنان عرب آنجا را اخراج کنند، چرا صهیونیسم بر حق است، چرا ...

و ما به جای جواب، فقط فریاد می زنیم، خوب است کمی هم دنیا را از منظر صهیونیست ها نگاه کنیم تا بتوانیم بهتر به شبهه های آنها جواب دهیم

تا فلسفه وجودی اسرائیل را در اذهان مردم و اندیشمندان جهان متزلزل نکنیم، صرف اظهار برائت و یا مبارزه چریکی نمی تواند به راحتی اسرائیل را محو کند

35 سال است که از روز قدس می گذرد و ما هنوز فلسفه حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل را آن طور که باید برای جوانان خودمان هم روشن نکرده ایم، همان طور که فلسفه حجاب و فلسفه مبارزه با آنتن های ماهواره ای و ... را هم.

کلا منتظریم مردم فقط بگویند چشم، بدون آنکه بفهمند.

پی نوشت:

شماری از وهابی ها، صهیونیست های مسلمان هستند و در عمل و بعضا گفتار به دفاع از اسرائیل می پردازند

/ 0 نظر / 23 بازدید