جهنمی حساب شده!

وقتی رئیس جمهور از عبارت بروید به جهنم استفاده کرد، صفحه اول اکثر روزنامه های حامی دولت را چک کردم، همه چند جمله جنجالی رئیس جمهور را تیتر کرده بودند

بنابراین به راحتی می شد حدس زد که این کلام ایشان از روی عصبانیت نبوده است، بلکه کاملا حساب شده بوده و به همین دلیل هم طیف رسانه ای حامی دولت در این حجم گسترده آن چند جمله را به صورت برجسته منتشر کردند و هیچ کدام آن را پنهان نکردند که مبادا آبروریزی بیشتری نشود!

حالا قرار بود چه چیزی تحت الشعاع قرار بگیرد؟

صحبت های اخیر رهبری مبنی بر شکست مذاکرات هسته ای؟ نمی دانم، از آقای حسام الدین آشنا باید پرسید.

/ 1 نظر / 19 بازدید
فاطمه.ن

رسانه های حامی دولت واقعا این وسط ضرر کردن، اعتراضشان به نظر من این‌قدر ها هم که شما میگید مشکوک نیست. +این کامنت یک آدم خیلی خوش‌بین به همه چیز است.