مخاطب به مثابه مشتری

در مباحث مخاطب شناسی رسانه ها بحث می کنند که مخاطب کیست و چیست؟

یک نگاه لیبرال سرمایه داری این است که مخاطب یک مشتری است

در نگاه دینی ما، مخاطب و مستمع، فردی است که دقایقش امانتی است که در اختیار ارتباط گر رسانه ای است و باید مطالبی را به او ارائه کنند که به درد دنیا و آخرتش بخورد

ظاهرا صدا و سیمای ایران، عقبگرد دارد به سمت ارزش هایی که یکبار از آنها گذشته بود

کم مانده است که وسط اذان هم بشنویم: آی هایلی هایلی هایلی ...

/ 0 نظر / 19 بازدید