کاش غرب زده شویم گاهی!

تبادل فرهنگی چیز خوبی است

فرقش با تهاجم فرهنگی این است که در تبادل، طرفین آگاهانه آن بخش فرهنگ طرف دیگر را که برایشان مفید است انتخاب و عمل می کنند.

در فرهنگ غرب، چیزهای خوب زیادی هست، همان طور که چیزهای بد زیادی هست

از جمله خوبی هایشان پشتکار و نظم است

یکی دیگر از خوبی های فرهنگ بعضی کشورهای غربی و به ویژه هلند، دوچرخه سواری است

می گویند در آمستردام بیش از تعداد جمعیت شهر دوچرخه وجود دارد

با دوچرخه، هوای شهرشان آلوده نمی شود که مجبور شوند تهرانشان را ببرند بیرون! خودشان هر روز ورزش می کنند و جسما و روحا سالم می مانند، تصادف منجر به مرگ ندارند، مشکل ترافیک و سر و صدا ندارند و ...

کاش گاهی در خوبی های غرب هم غرب زده می شدیم.

 

آمستردام، شهر دوچرخه ها + عکس

/ 0 نظر / 30 بازدید