حمایت از تیم ملی؛ یک نکته اخلاقی

ملا احمد نراقی(ره) در معراج السعاده، بخش عصبیت (تعصب)، می نویسد:

«عصبیت و آن عبارت است از: سعى نمودن در حمایت خود یا چیزى که به خود نسبت دارد، از: دین و مال و قبیله و عشیره و اهل شهر یا اهل صنعت خود و امثال این‏ها، به قول یا فعل. و این بر دو قسم است، زیرا که:

الف. آن را که حمایت مى‏کند و سعى در دفع بدى از آن مى‏کند اگر چیزى است که حفظ و حمایت آن لازم است و در حمایت کردن، از حق تجاوز نمى‏کند و انصاف را از دست نمى‏دهد این قسم ممدوح و پسندیده، و از صفات فاضله است. و آن را غیرت گویند، چنانکه گذشت.

ب. و اگر چیزى را که حمایت مى‏کند، چیزى است که حمایت آن شرعا خوب نیست، یا در حمایت، از حق و انصاف تجاوز مى‏کند و به باطل داخل مى‏شود، این قسم عصبیّت مذموم است و از رذایل صفات متعلّقه به قوّه غضبیّه است.
و به این اشاره فرمودند حضرت سیّد السّاجدین- علیه السّلام- وقتى که از عصبیّت از او پرسیدند. پس فرمود: «عصبیّتى که صاحب آن گناهکار است آن است که: آدمى بدان قبیله خود را بهتر از نیکان قبیله دیگر ببیند. و عصبیّت، آن نیست که: کسى قبیله خود را دوست داشته باشد، ولیکن آن است که: آدمى اعانت بکند قبیله خود را بر ظلم».

بنابراین حمایت از تیم ملی کشور، هر چند یک نوع تعصب است اما از نوعی نیست که حمایت از آن شرعا ناحق باشد تا مذموم باشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید