چگونه به جنگ داعش برویم؟

روزنامه سعودی الحیات چاپ لندن به نقل از ابومعاویه القحطانی یکی از اعضای ارشد داعش می نویسد : جنگ اینترنتی کم اهمیت تر از جنگ میدانی نیست. (منبع)

نیروهای داعش از طریق شبکه های اجتماعی مانند توئیتر اقدام به تبلیغ و جذب نیرو برای داعش می کنند، بهتر نیست ما هم به جای غصه خوردن روزانه و داشتن آرزوی شلیک با تفنگ، با کی بردهایمان شلیک کنیم؟

بسیاری از نیروهای داعش نه برای پول که برای رسیدن به بهشت عضو این گروه شده اند، یعنی واقعا حقیقت طلب اند و خداجو (البته نه به سیاق امت خداجو!)، بنابراین با ایجاد کوچکترین تردیدی در عقیده شان، احتیاط می کنند و حاضر نمی شوند راهی جهنم شوند.

پی نوشت:

بحث نکردن بهتر از بدبحث کردن است.

/ 0 نظر / 24 بازدید