اگر کسی از خودش تعریف کند ...

آیت الله العظمی سبحانی در درس امروز خارج اصول خود (16 بهمن 92) فرمودند:

حضرت امام(ره) می گفت اگر کسی از خودش تعریف کند بی دین نیست، بلکه بی عقل است!

پی نوشت:

از حضرت امام (ره) سوال کردند آیا شما اعلم هستید؟ ایشان با ظرافتی خاص در پاسخ فرمودند:«تزکیه المرء لنفسه قبیح»: اینکه انسان خودش خودش را نیک بشمارد، زیبا نیست.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید