محمود الزهار کجاست؟

الزهار یکی از چهره های شاخص حماس شناخته می شد

اما در جنگ اخیر غزه چندان نام و نشانی از او نیست، این مرد کجاست؟

محمود الزهار، به دلیل مخالفت با رویه مشعل و هنیه (شاخه سیاسی حماس) در کاهش یا قطع رابطه با سوریه و  ایران و حزب الله و سوریه، از حماس فاصله گرفت.

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.

این روزها با روشن شدن صحت نظر الزهار و شکست دیدگاه مشعل، خود مشعل هم کم کم دارد برمی گردد، خدایا «عقلش» هر کجا هست به سلامت دارش!

مشعل: رابطه ما با ایران خوب است و حمایت مالی و نظامی ایران در پیروزی مقاومت نقش داشت. (4 شهریور 93)

/ 0 نظر / 55 بازدید