افزایش فرزند و کاهش طلاق

یکی از دغدغه های فرهنگی امروزه ایران، افزایش آمار طلاق است

برخی پژوهش های علمی نشان می دهد که درخواست طلاق در میان زوجینی که تعداد فرزند بیشتری دارند کمتر است

نمی شود بین افزایش فرزند و کاهش طلاق رابطه علی کشف کرد اما می توان یکی از پیام های تبلیغی برای افزایش فرزندآوری را کم شدن احتمال طلاق قرار داد.

پی نوشت:

مقاله علمی پژوهشی: رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن

/ 0 نظر / 6 بازدید