والیبال و استمداد از روح پوریای ولی

این روزها بازی والیبال ایران در لیگ جهانی در حال انجام است

رسم است در والیبال که وقتی توپ در دست تیم حریف است و می خواهد سرویس بزند، تماشاگران ایرانی آنقدر سر و صدا می کنند تا آن بازیکن خارجی سرویسش را خراب کند و در مقابل وقتی توپ در دست سرویس زن ایرانی است سکوت محض بر سالن حاکم می شود.

این نهایت ناجوانمردی است

طرف از برزیل آمده تا در کشور اخلاق بازی کند؛ آن وقت ما دقیقا به رسم کشورهایی که «پوریای ولی» را نمی شناسند، رفتار می کنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید