الجهاد الجهاد

غرب جریان تکفیری را ایجاد نکرد، بلکه آن را مدیریت کرد، دقیقا همان کاری که معاویه در قبال خوارج انجام داد

در خاورمیانه، از گذشته جریان جهادی وجود داشته است که جهاد بر ضد کفار و منافقین را در دستور کار داشت

آمریکا این جریان جهادی را به سمت مخالفینش هدایت کرد، در افغانستان همه جهادجویان را به مبارزه با شوروی هدایت کرد تا دشمنش را از افغانستان بیرون کند، بدون آنکه خودش یک گلوله شلیک کند یا یک سرباز کشته دهد

پس از فروپاشی شوروی، مهمترین دشمن آمریکا، انقلاب اسلامی ایران و کشورها و گروه های همسو با آن بود که وجه اشتراک آنها مذهب «تشیع» بود، در نتیجه آمریکا با مدیریت مجدد جریان جهادی، جهاد آنها را به سمت مبارزه با شیعیان کشاند و با تشدید شیعه هراسی کوشید تا غرب و اسرائیل در حاشیه قرار گیرند.

چرا ما نمی توانیم جریان جهادی را مدیریت کنیم؟ مگر خالد اسلامبولی (قاتل انور سادات، رئیس جمهور مصر) متعلق به جریان جهادی نبود؟ چرا جریان جهادی را رها کردیم تا آمریکا آن را مدیریت کند؟

در برنامه ای کلان باید تعامل با جریان جهادی منطقه و تغییر مسیر آن به سوی مبارزه با اسرائیل را هدف گذاری کرد.

هر چند برخی رهبران این گروه ها، نفوذی هستند اما برخی رهبران و بسیاری از نیروهای میدانی آنها، «جاهل» هستند و نه مغرض

همان گونه که امیرمومنان(علیه السلام) با بیان مستدل و احساس برانگیز خود، بسیاری از خوارج را هدایت کرد و به سمت حق کشاند، باید خوارج زمان را هدایت کرد و به سمت حق کشاند.

پی نوشت:

خاطرات ایرانیان اسیر شده به دست جبهه النصره در سوریه نشان می دهد که بسیاری از نیروهای  میدانی این گروه واقعا از متدینان هستند و به قصد قربت می جنگند، بنابراین چون روحیه حق طلبی دارند، می شود شمار زیادی از آنها را هدایت کرد و قاعدتا این راه راحت تر از برخورد نظامی است، چون برخورد نظامی تفکر را نمی خشکاند، در نتیجه فردا از جای دیگری سر باز می کند.

افراط گری برخی شیعیان، سنیان معتدل را به سمت افراطی گری و وهابی گری می کشاند، در همین جا باید از جریان آیت الله صادق شیرازی که نقش مهمی در عمیق کردن تفرقه و در نتیجه شیعه هراسی و شیعه کشی دارند تقدیر و تشکر کرد! جالب است که  اخیرا شبکه العربیه وابسته به صهیونیسم اسلامی (عربستان)، از بسته شدن دفاتر شبکه های ماهواره ای جریان شیعه شیرازی اظهار نگرانی کرد (لینک خبر)، پیدا کنید پرتقال فروش را.

/ 0 نظر / 25 بازدید