بعدا توبه نمی کنم!

بعدا توبه می کنم

این جمله نشان دهنده معنای عوامانه از واژه «توبه» است؛ در بین عوام توبه یعنی دست کشیدن از گناه و گاهی هم به اضافه گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه.

اما کلمه توبه در ادبیات دینی به معنای «پشیمانی قلبی» و تلخ شدن گناه زیر زبان است و جمله استغفر الله هم استغفار نیست بلکه لفظ استغفار است نه خود استغفار.

با این وصف مشخص می شود که جمله «بعدا توبه می کنم» چقدر مضحک است؛ یعنی بعدا قلبا پشیمان خواهم شد!

ضمن اینکه توبه (پشیمانی از گناه) هم نعمتی از جانب خدا است و کسی که بی محابا گناه می کند، معلوم نیست که ظرفیت چنین نعمتی را داشته باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید