چند باور غلط درباره ماه مبارک رمضان

1. مهمترین عمل شب قدر جوشن کبیر است

اینکه جوشن کبیر از اعمال شب قدر باشد خیلی قوی نیست، در مقابل اعمالی مثل قرآن سر گرفتن بسیار مستندتر است. حالا بعضی هاجوشن که تمام میشود پا می شوند و می روند خانه!

ضمن اینکه بر فرض که خواندن جوشن در این شب از اعمال قطعی هم می بود، باید دانست که کیفیت دعا مهم است نه کمیت، اگر کسی فقط حال معنوی برای خواندن دو صفحه دارد همان دو صفحه کافی است.

البته باید حواسمان به جناب شیطان هم باشد، از اول وسوسه می کند که تو که حال نداری و کیفیت مهم است و ... ؛ راهش انطور که استاد فاطمی نیا می گفت این است که اگر حس می کنیم حال نداریم شروع کنیم، اگر حالش آمد معلوم است که نیرنگی از نفس اماره و شیطان بوده و اگر نیامد معلوم است که واقعا حال نداشتیم.

2. اعمال را که انجام دادیم می خوابیم

بعضی فکر می کنند که بیدار ماندن شب قدر فقط برای انجام آداب شب قدر است؛ در حالی که بیدار ماندن به خودی خود یکی از آداب شب قدر است. بیدار بودن در بعضی اوقات حتی اگر کار خاصی هم نکنیم اثر دارد مثل بیدار بودن در بین الطلوعین.

3. دهه آخر دیگر باید استراحت کرد

دقیقا برعکس است، آنقدر که اعمال دهه آخر زیاد است در دهه های قبل نیست، مثلا اعتکاف، مثلا دعاهای خاص دهه، مثلا بیشتر شدن نمازهای مستحبی در دهه آخر

شاید کسی بپرسد که شب قدر که تمام شد و تقدیر که نوشته شد، پس چه فایده ای در دعای دهه آخر؟

پاسخ آن است که تقدیرها دو جور است، قطعی و غیرقطعی، بله تقدیر قطعی تمام شد اما تقدیر غیرقطعی قابل عوض شدن است و معنویت دهه آخر آنقدر زیاد است که بشود تقدیرات غیرقطعی را عوض کرد.

4. شب قدر یعنی شب 21

شاید منشا این حرف آن باشد که امام علی(ع) در شب 21 به شهادت رسیده اند و اصلا مگر می شود که امام علی(ع) شب قدر شهید نشده باشند؟

اما واقعیت آن است که مهمترین شب قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان است

ضمن اینکه طبق برخی روایات هر سه شب بهره ای از شب قدر دارند و مختص یک شب خاص نیست، بنابراین باید هر سه یا حداقل شب 23 را قدر دانست.

5. شب 27 شب قدر سنی ها است

هر چند اهل سنت شب 27 را شب قدر می دانند، اما در بین عارفان و عالمان شیعی هم هستند کسانی که شب 27 ماه مبارک رمضان را بسیار مهم و سرنوشت ساز می دانند.

6. آمین آمین آمین

از مستحبات ماه مبارک رمضان، خواندن دعای «اللهم ادخل علی ...» است نه آمین گفتن بعد از این دعا، نمی دانم یعنی خواندن این دعا این قدر سخت است؟

/ 0 نظر / 27 بازدید