چه کسی انقلابی تر است؟

یکی فقط از نظام تعریف می کند و قربانش می رود

آن دیگری نقد هم می کند، خبط و خطاها را هم می شمارد و جلوی چشم می آورد تا اصلاح شود

اولی می شود انقلابی

دومی می شود غیر انقلابی

اگر همه به سبک اولی انقلابی بشوند، انقلاب با سر می خورد زمین

بهترین انقلابی و مدافع انقلاب کسی است که عیب های انقلاب را به آن هدیه کند: احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی (بهترین برادرانم کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند) امام صادق علیه السلام

منتقدین منصف بهترین مدافعان انقلاب هستند

ترس دشمن هم از این نوع انقلابی ها است

/ 0 نظر / 20 بازدید