این جمله از کیست؟

امپریالیسم فرهنگی نشان دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است که ازطریق آن کشوری، اساس تصورها،ارزش ها، معلومات و هنجارهای رفتاری و همچنین روش زندگی خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند.

اینها جملات رهبر انقلاب نیست؛ جملات اشخاص انقلابی نیست، اصلا صحبت های یک ایرانی نیست

برای دانشجویان علوم اجتماعی، خواندن نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت و نظریات مکتب اقتصاد سیاسی و امپریالیسم فرهنگی و رسانه ای و پسااستعماری، عادی شده است اما برای سایرین شاید جالب باشد که تندتر از ما در انتقاد از تهاجم فرهنگی و استعمار فرهنگی، بعضی از خود غربی ها هستند.

طرح این دیدگاه ها در فضای عمومی جامعه، باعث می شود تا افرادی که به جنگ فرهنگی باور ندارند و آنها را ساخته و پرداخته خودمان می دانند، کمی از خواب بیدار شوند و ببینند که در این مسائل، بعضی از غربی ها از ما هم حزب اللهی ترند!

پی نوشت:

آن جملات از امانوئل والرستاین (والرشتاین) است، از مکتب اقتصاد سیاسی و به طور خاص امپریالیسم فرهنگی.

شاید مکتب فرانکفورت کمی به حاشیه رفته باشد، اما دکتر مولانا در کتاب گذر از نوگرایی، مکتب اقتصاد سیاسی را (که نظریه امپریالیسم فرهنگی و رسانه ای از دل آن درآمده است) یکی از سه مکتب مهم امروز در حوزه نظریه های ارتباطات می داند.

/ 1 نظر / 67 بازدید
عباس

والرشتاین ربطی به مکتب فرانکفورت ندارد!