بسم الله الرحمن الرحیم

در حدیث هست که: هر کاری که بدون یاد خدا شروع شود بی نتیجه می ماند.

آیت الله جوادی آملی در تسنیم می گوید: مراد لزوما لفظ بسم الله الرحمن الرحیم نیست بلکه یعنی هر لفظی که حکایت کننده از یاد خدا باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید